HIGIENE ORAL

Com ha de ser una bona higiene bucal?

Hi ha una sèrie de procediments que contribuixen a una bona higiene bucal. Per descomptat, el raspallat és el més impor-tant, però n'hi ha d'altres. Actualment, l'ús del raspall dental i el dentifrici és pràcticament universal.

Hi ha tres factors que influixen en l'eficàcia del raspallat: el disseny del raspall, l'habilitat de l'usuari i la freqüència i dura-da del raspallat.


Com ha de ser el raspall de dents?

Es recomana un raspall suau o de duresa mitja amb un capçal menut que arribe a tots els racons sense fer mal a les genives. És possible que el dentista recomane un model alternatiu en alguns casos excepcionals.


És millor el raspall elèctric que el manual?

Al mercat hi ha molts raspalls manuals i elèctrics i no hi ha cap evidència científica que demostre que un disseny siga su-perior a l'altre.

Els raspalls elèctrics poden ser beneficiosos en pacients periodontals amb una destresa manual limitada o amb una necessitat de motivació especial.


Com ha de ser la tècnica del raspallat?

La tècnica de raspallat ideal és la que permet l'eliminació total de la placa en el mínims temps possible sense lesionar els teixits. El sistema de raspallat no és tan important com l'inte-rès que hi posa el pacient.

Podem destacar la tècnica vertical, senzilla i fàcil d'aprendre. El capçal del raspall se situa en un angle de 90º respecte a la superfície dentària i es realitza un moviment vertical de dalt a baix. Les superfícies dentals masticatòries i les que miren a la llengua o el paladar es raspallen amb la boca oberta, mentre que les que miren a les galtes s'han de netejar amb la boca tancada.

D'altra banda, la tècnica de Bass resulta molt útil en pacients periodontals que necessiten una higiene dental més exhaustiva i constant. Es col·loca el raspall en un angle de 45º respecte a l'eix longitudinal de la dent amb els filaments orientats cap a la geniva, on s'introduix lleugerament amb moviments curts. Es poden netejar de 2 a 4 dents al mateix temps: primer, les superfícies de la llengua i el paladar i, després, les de la galta. La finalitat és aconseguir una neteja per baix de la geniva a 0,5 mm de profunditat.


Pot resultar contraproduent una tècnica de raspallat incorrecta?

La rigidesa del raspall i el mètode i la freqüència del raspallat poden produir lesions en la geniva (erosió i retracció gingival) i en les dents (abrasió de la superfície dentària), de manera que no s'ha d'utilitzar un raspall excessivament dur i el raspallat ha de ser suau, sense aplicar una força excessiva.


Quins altres mètodes contribuixen a eliminar la placa?

  1. La seda o el fil dental: és el mètode més universal i fàcil d'utilitzar. N'hi ha de dos tipus: amb cera i sense. Els dos són igualment eficients. Si s'utilitza correcta-ment, elimina fins a un 80% de la placa entre les dents. Es pot introduir fins a 2,5 mm per baix de la geniva.

  1. Raspalls interproximals: són fàcils d'utilitzar. N'hi ha de diferents mides i formes per ajustar-se a l'espai entre les dents. Són molt útils i adequats en cas d'arrels exposades amb concavitats o depressions i espais negres entre les dents. Si no s'utilitzen correc-tament, poden provocar hipersensibilitat dentària.

  1. Irrigadors bucals: estan dissenyats per eliminar les restes de la placa amb l'acció mecànica d'un corrent d'aigua. Si s'utilitzen com a complement del raspall, reduixen la gingivitis. Són recomanables per a pacients amb ponts fixes i aparells d'ortodòncia.

  1. Raspadors linguals: al dors de la llengua hi ha una gran quantitat de bacteris que es poden desplaçar a altres parts de la cavitat bucal, de manera que és recomanable netejar també la llengua. Recomanats per a pacients amb halitosi i periodontitis.


Quin tipus de dentifrici s'ha d'utilitzar?

El dentifrici contribuix a eliminar la placa dental. El fluor és el component permanent de la majoria de dentifricis perquè ajuda a prevenir la càries, però la seua eficàcia en el control de la inflamació gingival no s'ha demostrat. Per tant, els dentifricis també inclouen altres substàncies amb propietats antibacterianes, antitosca i desensibilitzants. També n'hi ha per emblanquir les dents. Pregunteu al vostre odontòleg quin dentifrici us convé més.


En quins casos s'ha d'utilitzar un col•lutori dental?

De la mateixa manera que els dentifricis, els col•lutoris contenen productes beneficiosos per a les dents, com ara el fluor (que evita l'aparició de càries), la clorhexidina (un eficaç producte antibacteris que ajuda a combatre malalties de la geniva i altres infeccions) o fins i tot productes desestabi-litzants (per a dents extremadament sensibles als estímuls tèrmics de calor o fred).


Clínica Dental Drs. Gascón. Av. Primado Reig 151 1º pta. 2. 46020 (Valencia)
Designed by paugarcia