ENDODÒNCIA

Es pot salvar una dent que fa mal perquè té una càries gran?

Sí, en estos casos es fa una endodòncia, que és una intervenció que es porta a terme per intentar conservar una dent que altrament s'hauria d'extraure. Consistix a eliminar la polpa dental (nervi i vasos sanguinis) de dintre de les arrels dentàries i, posteriorment, omplir-la amb un material especial: la gutaperxa. D'aquesta manera, es conserva la dent i la seua funció de masticació. D'altra banda, després d'una endo-dòncia, la dent pot quedar més debilitada i és possible que es necessite una corona per evitar la fractura.


4.3.2. Com es fa una endodòncia? És a dir, com es "mata el nervi"?

Pràcticament sempre es necessita anestèsia local, de manera que si teniu alguna al•lèrgia o contraindicació per a la seua administració, heu d'avisar el vostre dentista. Al llarg del tractament es farà una sèrie de radiografies.

En primer lloc, s'accedix a la polpa dental a través d'una fresa col·locada en una turbina. Després, s'eliminen els teixits infectats i es netegen i preparen els conductes de les arrels amb instruments específics. Quan estan preparats, els conductes s'omplen amb un material amb les propietats adequades. Finalment, es col·loca una obturació (empas-tament) provisional que el dentista substituirà més endavant per una altra definitiva.

En casos en què la dent presenta una gran destrucció, l'única solució és l'extracció i restauració amb pròtesis o implants.

Clínica Dental Drs. Gascón. Av. Primado Reig 151 1º pta. 2. 46020 (Valencia)
Designed by paugarcia